ESTAT D'EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA HIDROLÒGICA

Depuració

Sin-título-1

La Societat Municipal d´Aigües de Moià, S.A. gestiona l´Estació Depuradora d´Aigües Residuals de Moià (EDAR) que va ser construïda per l´Agència Catalana de l´Aigua i posada en servei l´any 1999.

Aquesta infraestructura tanca el cicle de l´Aigua retornant al medi l´aigua segons els paràmetres de la legislació vigent.

La depuradora de Moià tracta les aigües residuals provinents de l´activitat domèstica del nucli urbà com les generades per l´activitat industrial.

INFLUENT

L ´influent és l’aigua residual que arriba a la planta depuradora que cal tractar. A l´EDAR de Moià per mitjà de la xarxa de clavegueram, arriben les aigües residuals domèstiques de la població: lavabo, WC, dutxa, aigüera,…així com les que es generen a la zona industrial del Prat, domèstiques i industrials.

TRACTAMENT MECÀNIC

TractamentMecanic

A l´EDAR de Moià, el tractament mecànic consisteix, a l’entrada de la planta, en una separació de sorres i graves que són arrossegades per l’aigua fins a la depuradora, aquest fet es dona perquè Moià no disposa de xarxa de clavegueram separativa, és a dir xarxa d’aigües pluvials i xarxa d’aigües residuals.

Posteriorment, mitjançant uns tamisos rotatius es filtra tota l’aigua i se n’extreuen tots els elements que no es troben dissolts en l’aigua: restes de menjar, llavors, bastonets orelles, tovalloletes, ….

Aquest residu  es porta a l’abocador i se li dona el mateix tractament que a la brossa domèstica urbana.

TRACTAMENT BIOLÒGIC

TractamentBiologic

El tractament biològics a la depuradora de Moià es fa per mitjà de biodiscs. Aquests biodiscs consisteixen en una gran quantitat de làmines  on hi ha adherits els microorganismes, disposades al llarg d’un eix horitzontal que va girant. La meitat de la superfície queda submergida en l’aigua residual i l’altre meitat a l’aire. Els microorganismes, quan són a l’aigua s’alimenten amb la matèria orgànica dissolta en l’aigua i quan surten a l’aire, respiren.

Amb aquest tractament és mol difícil, sinó impossible degradar contaminants químics i elements que no siguin biodegradables.

D’aquí es deriva la necessitat de fer un ús correcte dels abocaments a la xarxa de clavegueram, que estan regulats mitjançant ordenança  i evitar l’abocament d’olis, dissolvents, pintures, carburants…

Actualment i degut l l’elevada càrrega contaminant que arriba a l´EDAR, aquest tractament no és suficient i per tal d’assolir els nivells requerits en l’aigua de sortida, cal una aportació addicional d’oxigen per augmentar l’oxidació de la matèria orgànica i una aportació sistemàtica de microorganismes procedents de processos de bioenginyeria.

EFLUENT

Efluent

L’efluent és l’aigua ja tractada i que s’aboca a la Riera de Castellnou segons la legislació vigent i els paràmetres que cal complir segons la instal·lació.

Aquesta aportació a la riera és important per garantir el cabal d’aquesta doncs en moltes èpoques de l’any és l’única aigua que hi circula.

TRACTAMENT DE FANGS

Del procés biològic de l’aigua mitjançant purgues i com a residu se n’extreuen fangs biològics que desprès d’un període d’estabilització, digestió  i eliminació de gasos per mitjà d’un digestor és deshidraten per mitjà d’una decantadora centrífuga i es porten a una planta de compostatge per a la seva utilització com a terra de compost en jardineria.

TractamentdeFangs

2018 © Societat Municipal d'Aigües de Moià, S.A. - Joies, 16 - 08180 Moià - Tel. 93 820 78 42
Política de Privacitat - Nota Legal - Política de Cookies - Disseny i Confecció: PC Moià - Serveis Informàtics

Aquest lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Faci clic a l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies