DEL 23/02/2018 AL 26/03/2018 ES REALITZARAN LES LECTURES 1r TRIMESTRE 2018

Introducció

Presentacio

La Societat Municipal d’Aigües de Moià, S.A és una empresa pública de capital 100% municipal creada l´any 2007 pel Consistori de Moià amb la voluntat unànime de donar un servei de qualitat a tots els usuaris i a l’hora gestionar-lo des del municipi, assegurant que tingui l’autonomia necessària per treballar amb independència i alliberar-lo dels inconvenients propis de l’activitat municipal.

Fins a la creació de l’empresa municipal, la gestió es feia a través del propi Ajuntament mitjançant el Servei d’Aigües que era el resultat de l’evolució de les anteriors formes de gestió.

A Moià, l’aigua, històricament ha sigut un actiu que la població sempre ha sentit com a molt propi, fent honor als important esforços que sempre ha suposat qualsevol portada d’aigua al municipi: Infraestructures quilomètriques superant una orografia adversa acompanyades de generosos esforços humans.

2013 © Societat Municipal d'Aigües de Moià, S.A. - Joies, 16 - 08180 Moià - Tel. 93 820 78 42