DEL 23/02/2018 AL 26/03/2018 ES REALITZARAN LES LECTURES 1r TRIMESTRE 2018

Tramitacions i documentació

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CONTRACTAR O
CANVIAR
DE TITULAR D’UN COMPTADOR D’AIGUA.

 

OBRA NOVA:
(En el cas que la finca estigui situada a la zona de Montvi és necessari un planell senyalant la seva situació)

 • Cèdul.la d’habitabilitat
 • Escriptura de compra-venda
 • Dades personals
 • Núm. compte corrent

 

COMPRA-VENDA:
(En el cas que la finca estigui situada a la zona de Montvi és necessari un planell senyalant la seva situació)

 • Cèdul.la d’habitabilitat (Habitatge d’obra nova)
 • Escriptura de compra-venda
 • Dades personals
 • Núm. de compte corrent

 

LLOGUER PISOS:

 • Contracte de lloguer
 • Dades personals   
 • Núm. de compte corrent

 

COMPTADOR PER OBRES:
(En el cas que la finca estigui situada a la zona de Montvi és necessari un planell senyalant la seva situació)

 • Permís d’obres
 • Dades del promotor
 • Núm.  compte corrent

 

LLOGUER DE LOCALS COMERCIALS:

 • Contracte de lloguer
 • Dades personals
 • Núm. de compte corrent
 • Permís d’obra (En cas de fer reformes)
 • Comunicació o llicència d’obertua d’activitat (Ajuntament)

 

BAIXA DEL SERVEI D’AIGUA:

 • Sol·licitud de la baixa emesa per la Societat Municipal d’Aigües de Moià S.A.
 • Estar al corrent de pagament

 

CANVI DE DOMICILIACIÓ DEL REBUT:

 • Dades del titular de la nova domiciliació bancària
 • Les noves dades bancàries. (Codi banc, Codi oficina,dígits de control, núm. De compte, 20 dígits)
2013 © Societat Municipal d'Aigües de Moià, S.A. - Joies, 16 - 08180 Moià - Tel. 93 820 78 42