DEL 23/02/2018 AL 26/03/2018 ES REALITZARAN LES LECTURES 1r TRIMESTRE 2018

Enquesta de satisfacció

Número de contracte (opcional)

Enquesta de satisfacció

El servei que ofereix la Societat Municipal d’Aigües de Moià, és l’adequat?
 Insuficient Regular Bo Molt bo

Subministrament:

Quina percepció té de la qualitat de l’aigua?
 Insuficient Regular Bo Molt bo

La pressió de l'aigua és l'adeqüada?
 Insuficient Regular Bo Molt bo

En cas d’avaries, el temps de resolució ha estat el correcte?
 Insuficient Regular Bo Molt bo

Atenció al client:

Les vegades que s’ha posat en contacte amb nosaltres l’atenció rebuda ha estat:
 Insuficient Regular Bo Molt bo

La resolució de qualsevol tràmit, dubte, queixa o incidència ha estat:
 Insuficient Regular Bo Molt bo

L'atenció telefònica ha estat:
 Insuficient Regular Bo Molt bo

La informació rebuda ha estat:
 Insuficient Regular Bo Molt bo

La factura que s’emet trimestralment la rep correctament?
 Insuficient Regular Bo Molt bo

El format de la factura és entenedor?
 Insuficient Regular Bo Molt bo

2013 © Societat Municipal d'Aigües de Moià, S.A. - Joies, 16 - 08180 Moià - Tel. 93 820 78 42